Table of Contents

You may also like:

Säkring och risker

This post is also available in: Engelska Tyska Italienska Nederländska Spanska

Vad är säkring och hur fungerar det?

Säkring är en riskhanteringsstrategi som går ut på att kompensera en öppen handel med ett värdepapper. Så du skulle ha ”köpa” och ”sälja” positioner öppna på en tillgång samtidigt. På så sätt balanserar du din potentiella vinst och förlust.

Fördelen med säkring är att den frigör marginaler. Med en ökad marginalnivå kan du undvika en stop-loss order, samt göra det mesta av kortsiktiga möjligheter genom att öppna nya affärer.

Ta en titt på nedanstående exempel.

Kund 1: Kund 2:

Kund 1 har använt säkring, medan Kund 2 inte har gjort det. På grund av detta har kund 1 mycket högre fri marginal.

Vilka är riskerna med risksäkring?

Double Commissions & Swaps

När du använder säkring, du öppnar två positioner på samma symbol. Det innebär att du kommer att behöva betala inledande provision två gånger, samt dubbla swap avgifter om båda positionerna förblir öppna över natten.

Här är ett exempel. Om du skulle använda säkring vid handel med valutaparet euro/US-dollar skulle du behöva betala 10 euro för att öppna både köp- och säljpositioner. Utöver detta finns swappavgifter – swappavgifterna för EUR/USD är -7,090159 för långa (köp)affärer och -2,22341 för korta (sälj)affärer. (se bild)

Detta skulle leda till swappavgifter på 19,42 euro [(100000*0,07090159)/365] för köp- och säljverksamheten och 6,09 euro [(100000*0,0222341)/365] för sälj-handeln för varje natt i följd som positionerna förblir öppna.

Med andra ord, om du hade en ”köp”-position öppen på EUR/USD och beslutade att säkra den (öppna en ”sälj”-position) i stället för att stänga den, skulle du förbinda dig till en engångsavgift på 10 € vid öppnandet och 6,09 € swap-avgift på daglig basis.

Risk för stopp-out

1) Stäng en säkrad position medan marginalnivån är låg. Genom att stänga en säkringsposition ökar den använda marginalen, den fria marginalen och marginalnivån minskar. Om marginalnivån sjunker till under 50% kan kunden omedelbart stoppas ut.

Exempel:

Eget kapital: 1000 EURO

Handel: 1 parti EUR/USD Lång och 1 parti EUR/USD Kort

Hävstång: 30

Medan kunden är säkrad är den fria marginalen 1000EUR och det finns ingen marginalnivå.

Om kunden stänger den korta positionen måste kontot låsa marginalen för den långa EUR/USD. Marginalen för den långa EUR / USD är 3333EUR så marginalnivån kommer att vara 33% och kunden kommer att sluta.

2) Säkring innebär att dina avgifter ökar eftersom ju fler positioner du har öppna, desto fler avgifter betalar du. Varje gång en avgift debiteras ditt konto minskar det ditt eget kapital och därmed din fria marginal.

Ta en titt på nedanstående exempel:

Om dina säkrade positioner förblir öppna i 1 959 dagar (99 974/2)/(6,09+19,42), aktiveras en stop-loss-order oavsett i vilken riktning valutaparet rör sig. Om du har två säkrade affärer, skulle kontot gå till stop-out efter cirka 979 dag och så vidare.

Ju högre swappavgifterna på ett instrument är, desto snabbare aktiveras stop-loss-ordern.

Om utbytena mellan euron och US-dollarn till exempel var 60 på lång sikt och 60 på kort sikt skulle bytesavgifterna uppgå till 164 euro på båda sidor. Den dagliga bytesavgiften för båda skulle vara € 328 och kontot skulle sluta efter bara 152 dagar.

No Man’s Land

En annan möjlig risk med säkring är att din totala resultaträkning kan ändras även om du är helt säkrad och inga avgifter gäller. Detta kan ske under perioder med hög volatilitet på marknaden och när spridningen ökar eller minskar snabbt. Detta kan resultera i en stop-loss-order om kontot är nära 50% stop-out-marginalnivån.

Exempel:

Nuvarande EURUSD-pris: 1,20

EURUSD – 1 parti – lång

Öppet pris: 1,15

P/L: -5010 EURO

Kunden bestämmer sig för att säkra den långa handeln med euro-dollar med en likvärdig korthandel.

EURUSD – 1 parti – kort

Öppet pris: 1,20

Därefter flyttas priset på EURUSD till 1,17

Aktuell P/LS:

EURUSD Long: -2010 EURO

EURUSD kort: -3010 EURO

*Inga swappavgifter ingår

När bör du överväga säkring?

Säkring är en kortsiktig strategi. Du bör undvika att ha en hedge öppen i mer än några dagar. Det finns två viktiga omständigheter under vilka du kan använda säkring. Dessa är:

Inga tillgängliga medel

För att frigöra marginaler kan du antingen sätta in mer pengar, stänga några av dina positioner eller säkra vissa positioner. Du kanske vill öppna en ny handel och dra nytta av en intradaglig möjlighet. Men om du inte kan sätta in mer pengar och inte vill stänga öppna affärer, kan du prova hedging. Genom att säkra de öppna transaktionerna kommer din fria marginal och marginalnivå att öka, så att du kan öppna nya affärer.

Om marginalnivån är låg

Du kan behöva öka marginalnivån om den är nära stop-out-nivån (50%) och säkring är ett sätt att uppnå det. Också, Om du inte vill sätta in mer pengar eller ådra sig en förlust, säkring kan vara din enda tillgängliga alternativ.

Riskhantering

Ett exempel på detta är om ett ekonomiskt tillkännagivande ska göras (NFP:er/räntor/intäkter) och du inte vill riskera att det påverkar dina affärer. För att bekämpa detta, kan du öppna en hedge. NFP (non-farm payrolls) tillkännages varje första fredag varje månad klockan 15:00 (GMT +2) och kan ha en stor effekt på dollarn och/eller index. Du kan öppna en säkring klockan 14:30 och stänga säkringen efter att den volatila perioden är över och marknaden är tillbaka till det normala.

Potentiella risker förknippade med att begära ett utträde under risksäkring

Om du bestämmer dig för att göra ett uttag medan du säkrar, skulle du inte kunna dra tillbaka hela den fria marginalen (för att beräkna det belopp du kan ta ut, se här).

Även om du bestämmer dig för att ta ut den återstående fria marginalen kan det leda till två stora risker:

1. Snabbare stopp på grund av avgifter.

Till exempel kan kunden nedan ta ut 96 641 euro (99 974 euro – 3 333 euro), vilket är den verkliga fria marginalen efter avdrag för kostnaden för säkring. Detta innebär att det egna kapitalet blir 3 333 euro, med tanke på att kontot kommer att nå stop-out-nivån inom 130 dagar.

2. En marginalnivå som ligger mycket närmare stop-out-nivån när den är osäkrad.

Till exempel tog kunden nedan ut 96 641 euro (99 974 euro – 3 333 euro), vilket är den verkliga fria marginalen efter att ha tagit ut effekten av säkring. Detta ger ett eget kapital på 3 333 euro, så om kunden bestämmer sig för att sluta säkra sin position kommer marginalnivån att vara 100 %. Om kunden inte gjorde uttaget eller öppnade en säkringsposition skulle marginalnivån vara nära 3 000 procent (vilket är fallet nedan).

Med andra ord är det mycket lättare för kunden att nå stop-out-nivån när marginalnivån är 100% i motsats till 3000%.