This post is also available in: Engelska Tyska Italienska Nederländska Spanska

Trada Index med EuropeFX

Indextrading som CFD:s har blivit en populär tradingform de senaste åren med ett ständigt ökande antal investerare som placerar medel i dessa trades.

Index avser den statistiska förändringen av värdet för ett visst segment av marknaden. Ta till exempel Londons FTSE-100 som mäter resultatet av de 100 bolagen med största marknadsvärde som är noterade på LSE (London Stock Exchange). FTSE-100 går tillbaka till 3 januari 1984 och startade med ett indexbasvärde på 1 000, en nivå som fortfarande används idag.

FTSE-100 nådde sin högsta nivå hittills onsdagen den 1 mars 2017, när den nådde en topp på 7 382,90

Noteringar för FTSE är en indikation på nuvärdet jämfört med basen. Till exempel är dagens notering 7 351,26. Med basnivå på 1 000 kan vi se att FTSE värderas för närvarande på cirka 7,3 gånger basen.

Eftersom index hänvisar till särskilda segment, finns det inget sätt att handla dem direkt annat än som ett index. Att köpa aktier i vart och ett av de 100 företag som utgör indexet skulle inte vara detsamma som att trada indexet, eftersom det exakta numret som utgör FTSE är en produkt av kapitalviktade beräkningar.

Tio största företagen på FTSE-100 sett till marknadskapital

Royal Dutch Shell

£160.12 bn.

SABMiller

£67.32 bn.

Unilever

£90.42 bn.

BP

£63.13 bn.

HSBC

£88.11 bn.

Vodafone

£56 bn.

BAT

£71.40 bn.

AstraZeneca

£49 bn.

GlaxoSmithKline

£67.38 bn.

Reckitt Benckiser

£46.32 bn.

Indextraders tittar på resultatet baserat på hela noteringen. En fullständig FTSE-100-notering skulle se ut enligt följande::

7,354.42 ↑39.46 (0.54%)

Som berättar nuvarande pris (7 354,42), nuvarande förändring från föregående dags stängning (upp 39,46) och förändringen från föregående dags stängning i procent (0,54 %).

EuropeFX erbjuder tillgång till ett brett spektrum av index inklusive FTSE-100, Standard & amp; Poor’s 500 (S & P 500), Dow Jones Industrial Index (DJIA), japanska Nikkei 225 (NI225) bland andra.