This post is also available in: Engelska Tyska Italienska Nederländska Spanska

Trada Aktier med EuropeFX

En aktie i ett företag är en ägarandel som gör att innehavaren av aktien är berättigad till en procentandel av eventuella vinster som företaget gör. Om det företaget i fråga hade en aktieemission på 1 000 aktier och du ägde 100 av dessa skulle du effektivt äga 10 % av bolaget, vilket skulle berättiga dig till 10 % av alla deklarerade vinster, utbetalbara som utdelningar.
Företag emitterar aktier i två former:

Stamaktier och preferensaktier. Huvudskillnaden mellan de två typerna är att innehavare av preferensaktier har första tillgången till eventuella företagstillgångar i händelse av att företaget står inför ekonomiska svårigheter. Preferensaktier har också icke-rösträtt, vilket innebär att innehavare inte har rösträtt och inte har något att säga till om gällande driften av företaget.

Aktiehandel har varit en populär investering i många år, och med CFD-handelns ökade popularitet, flyttar ett allt större antal traders från traditionell aktiehandel till CFD-varianten. Det finns betydande fördelar med att handla med aktier som CFD:s jämfört med traditionellt aktieägarskap, bland annat sammansättningseffekten av hävstång i CFD-trading.

Hävstångseffekt kan förstora tradingresultat, men det kan också förstora förluster. Som med alla tillgångstyper gäller det att vara försiktig när man tradar aktier med hävstång.

Aktiekurserna påverkas av flera olika faktorer, inklusive utbud och efterfrågan, företagsresultat, prestationsförväntningar (till exempel Apple släpper en ny iPhone – en rimlig förväntan är att se en ökning av priset på Apple-aktien) och marknadsnyheter, särskilt analytikers förväntningar.