ESMA Regler EuropeFX

This post is also available in: Tyska Italienska Nederländska

ESMA: s åtgärder för tillhandahållande av CFD

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) åtgärderna om tillhandahållande av kontrakt för skillnader (CFD) till detaljhandlare som trädde i kraft den 1 augusti 2018.

Produktåtgärderna är:

Stopp ut nivån blir 50% på alla EuropeFX Pro-plattformar

Sedan den 1 augusti 2018 slutade utdelningsnivån 50% på All EuropeFX Pro Trading-plattformar och för alla kunder. Kunder som har öppna positioner och marginal Nivån mellan 20-50% har störst sannolikhet att nå slutningsnivåer.

Exempel 1:

Kontovaluta EUR och konto hävstång 1:50

På 30/07/2018 öppna 1 lot GOLDEURO till pris 1070. Erforderlig marginal är 2 140 EUR (2% * 1 * 100 * 1 070 EUR).

Vid utgången av dagen 31/07/2018 är kontot Eget kapital 856 EUR och därmed marginalnivån 40% (= Equity / Margin * 100 = 856 / 2,140 * 100)

Med nuvarande slutnivå vid 20% är positionen öppen eftersom marginalnivån är högre än 20%.

Den 01/08/2018 stiger utstoppsnivån till 50%, med marginalnivån lägre än 40%, kommer klienten att stoppas (dvs positionen stängs).

Exempel 2:

Kontovaluta USD och konto hävstång 1: 500

På 30/07/2018 öppna 3 partier USDJPY med önskad marginal 300 000/500 = 600 USD.
Den 31/07/2018 öppna 1 lot GOLD till pris 1 260 med önskad marginal 0,5% * 1 * 100 * 1260 = 630 USD

Efter den 1 augusti kommer den nödvändiga marginalen för ovanstående positioner att vara densamma (dvs 630 USD)

Exempel 3:

Kontovaluta USD och kontohävstång 1: 500, efter den 1 augusti kommer kontohävstången att vara 1:30

På 01/08/2018 öppnas 3 partier USDJPY med önskad marginal 300 000/30 = 10 000 USD, på samma dag öppnar han 2 partier WTI till pris $ 72 med önskad marginal 10% * 2 * 1.000 * 72 = 14 400 USD

Totalt krävs marginal är 10 000 + 14 400 = 24 400 USD

Exempel 4:

Kontovaluta USD och konto hävstång 1: 500

På 30/07/2018 öppna 1 lot USDJPY med önskad marginal 100 000/500 = 200 USD. På 31/07/2018 öppna 10 partier # US30 till pris 24700. Obligatorisk marginal 0,2% * 10 * 24700 = 494 USD

Totalt krävs marginal 200 + 494 = 694 USD

Efter den 1 augusti kommer kontohävstången att vara 1:30 och nya marginalkrav gäller för alla tillgångsklasser / instrument.
Den 01/08/2018 öppnar ytterligare 1 lot USDJPY med önskad marginal 100 000/30 = 3 333,33 USD.
På 01/08/2018 öppna ytterligare 10 partier # US30 till pris 24700. Obligatorisk marginal 5% * 10 * 24700 = 12.350 USD

Totalt krävs marginal 200 + 494 + 3 333,33 + 12 350 = 16 377,33 USD

Exempel 5:

Kontovaluta USD och konto hävstång 1: 500

Den 30/07/2018 öppnar 10 aktier #Microsoft till pris 102,00. Erforderlig marginal är 4% * 10 * 102,00 = 40,80 USD. Efter den 1 augusti kommer kontohävstången att vara 1:30 och nya marginalkrav gäller för alla tillgångsklasser / instrument Den 01/08/2018 klienten säkrar de 10 aktierna #Microsoft till pris

Den totala obligatoriska marginalen för den säkrade positionen är 204 USD (högre marginalbehov från de två branscherna), om fri marginal är mindre än 204 då säkringshandeln inte öppnas.

Marginaler som krävs för de positioner som öppnades före den 1 augusti 2018 påverkas inte.

Exempel 1:

Kontovaluta EUR och konto hävstång 1:50

På 30/07/2018 öppna 1 lot GOLDEURO till pris 1070. Erforderlig marginal är 2 140 EUR (2% * 1 * 100 * 1 070 EUR).

Vid utgången av dagen 31/07/2018 är kontot Eget kapital 856 EUR och därmed marginalnivån 40% (= Equity / Margin * 100 = 856 / 2,140 * 100)

Exempel 2:

Kontovaluta USD och konto hävstång 1: 500

Öppna 3 massor USDJPY den 01/08/2018. Erforderlig marginal 300 000/30 = 10 000 USD

Efter den 1 augusti ändras kontohävstången till 1:30 och den nödvändiga marginalen för ovanstående positioner blir 10 000 USD.

Example 3:

Kontovaluta USD och konto hävstång 1: 500

Vid 30/07/2018 öppna 1 lot USDJPY med önskad marginal 100 000/500 = 200 USD.
Vid 01/08/2018 öppna 1 parti USDJPY med önskad marginal 100 000/30 = 3 333,33 USD.

Efter den 1 augusti ändras kontohävstången till 1:30 och den nödvändiga marginalen för ovanstående positioner blir 3 333,33 USD.

Exempel 4:

Kontovaluta USD och konto hävstång 1: 500

På 30/07/2018 öppna 3 partier USDJPY med önskad marginal 300 000/500 = 600 USD.
Vid 01/08/2018 öppna 1 parti USDJPY med önskad marginal 100 000/30 = 3 333,33 USD.

Efter den 1 augusti ändras kontohävstången till 1:30 och den önskade marginalen för ovanstående positioner blir 3,333.33 USD.

Från och med den 1 augusti 2018 kommer den margin som krävs för säkringar att baseras på nya regler.

Handlare bör se till att de har tillräckligt med fri marginal i sitt handelskonto för att öppna en ny position baserat på de nya marginalkraven.

I tabellen nedan visas den maximala hävstångseffekten per tillgångsklass som gäller efter den 1 augusti 2018 för detaljhandelskunder: