Table of Contents

You may also like:

Hedging en risico’s

This post is also available in: Engels Duits Italiaans Zweeds Spaans

Wat is hedgen en hoe werkt het?

Hedging is een risicobeheerstrategie waarbij een open transactie op een effect wordt gecompenseerd. U zou dus tegelijkertijd ‘koop’- en ‘verkoop’-posities op één activum hebben. Zo breng je je potentiële winst en verlies in evenwicht.

Het voordeel van hedging is dat het marge vrijmaakt. Met een hoger margeniveau kunt u een stop-loss-order vermijden en tegelijkertijd kansen op korte termijn benutten door nieuwe transacties te openen.

Kijk eens naar de onderstaande voorbeelden.

Klant 1:

.

Klant 2:

Klant 1 heeft hedging toegepast, terwijl Klant 2 dat niet heeft gedaan. Als gevolg hiervan heeft klant 1 een veel hogere vrije marge.

Wat zijn de risico’s van hedging?

Dubbele commissies en swaps

Wanneer u hedging toepast, opent u twee posities op hetzelfde symbool. Dat betekent dat u twee keer openingscommissie moet betalen, evenals dubbele swapkosten als beide posities ’s nachts open blijven.

Hier is een voorbeeld. Als u hedging zou gebruiken bij het handelen in het EUR/USD-valutapaar, zou u € 10 moeten betalen voor het openen van zowel ‘koop’- als ‘verkoop’-posities. Daarnaast zijn er swapkosten – de swapkosten voor EUR/USD zijn -7.090159 voor lange (koop)transacties en -2.22341 voor korte (verkoop)transacties. (Afgebeeld)

Dit zou resulteren in swapkosten van € 19,42 [(100000*0.07090159)/365] voor de ‘koop’-transactie en € 6,09 [(100000*0,0222341)/365] voor de ‘verkoop’-transactie voor elke opeenvolgende nacht dat de posities blijven bestaan.

Met andere woorden, als u een ‘koop’-positie open had op EUR/USD en besloot deze af te dekken (een ‘verkoop’-positie te openen) in plaats van deze te sluiten, zou u zich bij de opening verplichten tot een eenmalige commissie van € 10 en € 6,09 swapvergoeding op dagelijkse basis.

Risico van stop-out

1) Sluit een afgedekte positie terwijl het margeniveau laag is. Door het sluiten van een hedgepositie neemt de gehanteerde marge toe, de vrije marge en het margeniveau. Als het margeniveau daalt tot onder de 50% kan de klant direct worden gestopt.

Voorbeeld:

Eigen vermogen: 1000EUR

Transacties: 1 Lot EUR/USD Long en 1 Lot EUR/USD Short

Hefboomwerking: 30

Terwijl de klant is afgedekt, is de gratis marge 1000 EUR en er is geen margeniveau.

Als de klant de shortpositie sluit, moet de rekening de marge voor de long EUR/USD vergrendelen. De marge voor de lange EUR/USD is 3333EUR, dus het margeniveau zal 33% zijn en de klant zal stoppen.

2) Hedging betekent dat uw vergoedingen stijgen, want hoe meer posities u open heeft, hoe meer vergoedingen u betaalt. Elke keer dat er een vergoeding in rekening wordt gebracht op uw account, verlaagt dit uw eigen vermogen en als gevolg daarvan uw vrije marge.

Kijk eens naar het onderstaande voorbeeld:

Als uw afgedekte posities 1.959 dagen open blijven ((99.974/2)/(6.09+19.42)), wordt een stop-loss-order geactiveerd, ongeacht in welke richting het valutapaar beweegt. In het geval dat u twee afgedekte transacties heeft , zou het account na ongeveer 979 dagen stoppen, enzovoort.

Hoe hoger de swapkosten op een instrument, hoe sneller de stop-loss-order wordt geactiveerd.

Als de EUR/USD-swaps bijvoorbeeld 60 op long en 60 op short zouden zijn, zouden de swapkosten aan elke kant € 164 zijn. De dagelijkse swapvergoeding voor beide zou € 328 zijn en het account zou na slechts 152 dagen stoppen.

Niemandsland

Een ander mogelijk risico van hedging is dat uw totale winst-en-verliesrekening kan veranderen, zelfs als u volledig bent afgedekt en er geen kosten van toepassing zijn. Dit kan gebeuren tijdens momenten van hoge volatiliteit binnen de markt en wanneer de spread snel stijgt of daalt. Dit kan resulteren in een stop-loss-order als de rekening zich in de buurt van het stop-outmargeniveau van 50% bevindt.

Voorbeeld:

Huidige EURUSD-prijs: 1,20

EURUSD – 1 Lot – Long

Open prijs: 1,15

P/L: -5010EUR

De klant besluit om de lange EURUSD-transactie af te dekken met een gelijkwaardige shorttransactie.

EURUSD – 1 Lot – Short

Open prijs: 1,20

Dan gaat de prijs van EURUSD naar 1,17

Huidige P/L’s:

EURUSD lang: -2010EUR

EURUSD Kort: -3010EUR

*Er zijn geen swapkosten inbegrepen

Wanneer moet u aan hedging denken?

Hedging is een kortetermijnstrategie. U moet voorkomen dat een haag langer dan een paar dagen open staat. Er zijn twee belangrijke omstandigheden waarin u hedging zou kunnen toepassen. Dit zijn:

Geen beschikbare fondsen

Om marge vrij te maken, kunt u ofwel meer geld storten, enkele van uw posities sluiten of sommige posities afdekken. Misschien wilt u een nieuwe transactie openen en profiteren van een intraday-mogelijkheid. Als u echter niet meer geld kunt storten en geen openstaande transacties wilt sluiten, kunt u hedging proberen. Door de openstaande transacties af te dekken, nemen uw vrije marge en marge toe, waardoor u nieuwe transacties kunt openen.

Als uw marge laag is

Mogelijk moet u uw marge verhogen als deze in de buurt van het stop-outniveau (50%) is en hedging is een manier om dat te bereiken. Als u niet meer geld wilt storten of geen verlies wilt lijden, is hedging wellicht de enige beschikbare optie.

Risicobeheer

Een voorbeeld hiervan is als er een economische aankondiging moet komen (NFP’s/rentetarieven/winst) en u niet het risico wilt lopen dat dit uw transacties beïnvloedt. Om dit tegen te gaan, kunt u een haag openen. De NFP’s (non-farm payrolls) worden elke eerste vrijdag van elke maand om 15.00 uur (GMT +2) aangekondigd en kunnen een groot effect hebben op de dollar en/of indices. U kunt om 14:30 uur een hedge openen en de hedge sluiten nadat de volatiele periode voorbij is en de markt weer normaal is.

Potentiële risico’s verbonden aan het aanvragen van opname tijdens hedging

Als u besluit om een ​​opname te doen tijdens het afdekken, zou u niet alle vrije marge kunnen opnemen (raadpleeg hier om het bedrag dat u kunt opnemen te berekenen).

Zelfs als u besluit de resterende vrije marge op te nemen, kan dit twee grote risico’s opleveren:

1. Snellere stop-out door vergoedingen.

De onderstaande klant kan bijvoorbeeld € 96.641 (€ 99.974 – € 3.333) opnemen, wat de echte vrije marge is na aftrek van de kosten van hedging. Dit laat het eigen vermogen op € 3.333, rekening houdend met het feit dat de rekening over 130 dagen het stop-outniveau zal bereiken.

2. Een margeniveau dat veel dichter bij het stop-outniveau ligt wanneer het niet wordt afgedekt.

De onderstaande klant heeft bijvoorbeeld € 96.641 (€ 99.974 – € 3.333) opgenomen, wat de echte vrije marge is nadat het effect van hedging is weggenomen. Hierdoor blijft het eigen vermogen op € 3.333, dus als de klant besluit zijn/haar positie niet meer af te dekken, zal het margeniveau 100% zijn.

Als de klant de opname niet zou doen of geen afdekkingspositie zou openen, zou het margeniveau in de buurt van 3.000% liggen (zoals hieronder het geval is).

Met andere woorden, het is veel gemakkelijker voor de klant om het stop-outniveau te bereiken wanneer het margeniveau 100% is in plaats van 3.000%.