ESMA-regels EuropeFX

This post is also available in: Duits Italiaans Zweeds

ESMA-maatregelen voor het aanbieden van CFD's

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft in het Publicatieblad (PB) van de Europese Unie de maatregelen inzake het aanbieden van contracten voor verschillen (CFD’s) aan retailbeleggers gepubliceerd die op 1 augustus 2018 in werking zijn getreden.

De productinterventiemaatregelen zijn:

Het stop-out-niveau wordt 50% op alle EuropeFX Pro-platforms

Sinds 1 augustus 2018 stopt het level met 50% op All EuropeFX Pro Trading-platforms en voor alle klanten. Cliënten met open posities en margeniveau tussen 20-50% hebben de grootste kans om stop-niveaus te bereiken.

Voorbeeld 1:

Accountvaluta EUR en account hefboom 1:50

Open op 30/07/2018 1 partij GOLDEURO tegen prijs 1070. Vereiste marge is 2.140 EUR (2% * 1 * 100 * 1.070 EUR).

Op het einde van de dag 31/07/2018 bedraagt het eigen vermogen 856 EUR en dus het margeniveau 40% (= eigen vermogen / marge * 100 = 856 / 2.140 * 100)

Met het huidige stop-uitniveau van 20% blijft de positie open omdat het margeniveau hoger is dan 20%.

Op 01/08/2018 wordt het stop-outniveau verhoogd tot 50%, waarbij het accountmargin-niveau lager is met 40%, client wordt gestopt (dat wil zeggen dat de positie wordt gesloten).

Voorbeeld 2:

Account currency USD and account leverage 1:500

Open op 30/07/2018 3 partijen USDJPY met een vereiste marge van 300.000 / 500 = 600 USD.

Na 1 augustus blijft de vereiste marge voor de bovenstaande posities gelijk (dat wil zeggen 630 USD)

Voorbeeld 3:

Account valuta USD en account leverage 1: 500, na 1 augustus is de account hefboom 1:30

Op 01/08/2018 open 3 partijen USDJPY met vereiste marge 300.000 / 30 = 10.000 USD, op dezelfde dag opent hij 2 loten WTI tegen prijs $ 72 met vereiste marge 10% * 2 * 1.000 * 72 = 14.400 USD

Totale vereiste marge is 10.000 + 14.400 = 24.400 USD

Voorbeeld 4:

Accountvaluta USD en account hefboom 1: 500

Open op 30/07/2018 1 partij USDJPY met de vereiste marge 100.000 / 500 = 200 USD. Open op 31/07/2018 10 loten # US30 tegen 24700 prijs. Vereiste marge 0.2% * 10 * 24700 = 494 USD

Totale vereiste marge 200 + 494 = 694 USD

Na 1 augustus is de account-leverage 1:30 en zijn nieuwe margevereisten van toepassing op alle activaklassen / instrumenten.
Op 01/08/2018 opent nog een partij USDJPY met de vereiste marge 100.000 / 30 = 3.333,33 USD.
Open op 01/08/2018 nog eens 10 lots # US30 tegen 24700 prijs. Benodigde marge 5% * 10 * 24700 = 12.350 USD

Totale vereiste marge 200 + 494 + 3,333.33 + 12.350 = 16.377,33 USD

Voorbeeld 5:

Accountvaluta USD en account hefboom 1: 500

On 30/07/2018 opens 10 shares #Microsoft at price 102.00. Required margin is 4%*10*102.00 = 40.80 USD.
After 1st August the account leverage will be 1:30 and new margin requirements apply for all asset classes/instruments
On 01/08/2018 client hedges the 10 shares #Microsoft at price 102.00. Required margin is 20%*10*102.00 = 204 USD.

De totale vereiste marge voor de gehedgde positie is 204 USD (hogere margevereiste van de twee transacties), als de vrije marge lager is dan 204, zal de hedge-handel niet worden geopend.

De vereiste marges voor posities die vóór 1 augustus 2018 zijn geopend, worden niet beïnvloed.

Voorbeeld 1:

Accountvaluta EUR en account hefboom 1:50

Open op 30/07/2018 1 partij GOLDEURO tegen prijs 1070. Vereiste marge is 2.140 EUR (2% * 1 * 100 * 1.070 EUR).

Op het einde van de dag 31/07/2018 bedraagt het eigen vermogen 856 EUR en dus het margeniveau 40% (= eigen vermogen / marge * 100 = 856 / 2.140 * 100)

Voorbeeld 2:

Accountvaluta USD en account hefboom 1: 500

Open 3 partijen USDJPY op 01/08/2018. Vereiste marge 300.000 / 30 = 10.000 USD

Na 1 augustus zal de rekeningafhankelijkheid worden gewijzigd in 1:30 en de vereiste marge voor de bovenstaande posities is 10.000 USD.

Voorbeeld 3:

Accountvaluta USD en account leverage 1: 500

Open op 30/07/2018 1 partij USDJPY met de vereiste marge 100.000 / 500 = 200 USD.
Op 01/08/2018 open 1 partij USDJPY met vereiste marge 100.000 / 30 = 3.333.33 USD

Na 1 augustus zal de rekeningafhankelijkheid worden gewijzigd in 1:30 en de vereiste marge voor de bovenstaande posities zal 3,333,33 USD zijn.

Voorbeeld 4:

Accountvaluta USD en account leverage 1: 500

Op 30/07/2018 open 3 kavels USDJPY met vereiste marge 300.000 / 500 = 600 USD.
Op 01/08/2018 open 1 kavels USDJPY met vereiste marge 100.000 / 30 = 3.333.33 USD.

Na 1 augustus wordt de leverage van de rekening gewijzigd in 1:30 en de vereiste marge voor de bovenstaande posities is 3,333.33 USD.

Vanaf 1 augustus 2018 zal de vereiste marge voor hedging gebaseerd zijn op nieuwe regels.

Handelaren moeten ervoor zorgen dat ze voldoende vrije marge op hun handelsrekening hebben om een nieuwe positie te openen op basis van de nieuwe marginvereisten.

De volgende tabel toont de maximale leverage per activaklasse die van toepassing is na 1 augustus 2018 voor particuliere klanten: